kancelaria radcy prawnego

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z branży transportowej. Naszą pasją jest pomoc przedsiębiorcom we wszystkich sprawach wymagających specjalistycznej, popartej wieloletnim doświadczeniem wiedzy. Jesteśmy szczególnie mocni w prawie pracy i zamówieniach publicznych, co nie oznacza, że w innych dziedzinach jesteśmy słabi. Po prostu prawo pracy i zamówienia publiczne darzymy wyjątkowym zamiłowaniem.

✆ 504-770-860

ZAMÓW KONTAKT

Zamów kontakt

Aby zamówić kontakt z naszej strony wystarczy wypełnić znajdujący się obok formularz. Prosimy w kilku słowach przybliżyć nam zagadnienia, w jakich możemy Państwu pomóc, abyśmy mogli lepiej przygotować się do tej rozmowy.

Temat sprawy

Telefon kontaktowykancelaria radcy prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Swaczyńskiego, powstała na kanwie wieloletnich doświadczeń w kompleksowym wspieraniu przedsiębiorców. Wieloletnia współpraca z firmami z branży transportowej w tym ścisła współpraca z jedną z największych prywatnych firm transportowych w kraju pozwoliło nam zdobyć unikalną wiedzę i cenne doświadczenia.

Staramy się być blisko klienta, doradzając nie tylko w momentach, w których z pomocy prawnej należy korzystać ale przede wszystkim pomagając planować optymalne działania biznesowe z punktu widzenia naszych klientów.

Interesuje nas szeroko pojęty biznes ale nie ukrywamy, że w zamówieniach publicznych i prawie pracy, czujemy się jak ryba w wodzie.

Chętnie zajmujemy się sprawami trudnymi, z pozoru niemożliwymi do przeprowadzenia. Wiemy, że odpowiednie planowanie i konsekwentna realizacja założeń, są najlepszą drogą do biznesowego sukcesu.

Co oferujemy?

Naszym zdaniem lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dla tego też świadczymy porady prawne na wszystkich etapach prowadzenia biznesu. Staramy się wspólnie z klientem wytyczyć drogę, którą należy podążać, tak aby omijać ewentualne problemy, optymalizować zysk i minimalizować straty.

Jedna udzielona odpowiednio wcześnie porada prawna jest nierzadko więcej warta niż dziesiątki godzin spędzonych na sali sądowej, a odpowiednie wcześniej zidentyfikowany problem, można rozbroić w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich stron. Bardzo często w imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje i mediacje, które docelowo prowadzą do zacieśnienia dalszych relacji biznesowych między stronami, a nie do ich zerwania (co zdarza się niezwykle często, przy rozstrzygnięciach sądowych).

Niemniej jednak, gdy do sporu sądowego dojdzie, reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania (niezależnie czy chodzi o napisanie pozwu, apelacji lub innych pism procesowych, reprezentację w sądzie, czy przed urzędami). Wieloletnie doświadczenia z sali sądowej, każą nam twierdzić, że zwycięstwo w sądzie to pochodna, rzetelnego zebrania dowodów, odpowiedniego ich przedstawienia i odpowiedniej argumentacji prawnej.

kancelaria radcy prawnego
kancelaria radcy prawnego

Jak pracujemy?

Kluczem do rozwiązania każdej problematycznej sytuacji jest zaplanowanie odpowiednich działań na kilka kroków wprzód i wdrożenie ich w sposób jak najbardziej naturalny dla danego środowiska biznesowego.

Nie jesteśmy zwolennikami przerostu formy nad treścią. Preferujemy działania dopasowane do sytuacji. Dla tego też, przed przystąpieniem do zlecenia, pytamy, dociekamy, ustalamy. Czasami być może też trochę męczymy, niemniej jednak robimy to wyłącznie w interesie klienta.

Dobieramy odpowiednie działania i staramy się uzyskać pożądany efekt w sposób jak najmniej inwazyjny. Naszym zdaniem pomoc prawna zawsze musi być dopasowana do potrzeb klienta, a spór sądowy trzeba traktować jako co prawna skuteczne dochodzenie swoich praw, to mimo wszystko jednak jako rozwiązanie ostateczne.


Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Swaczyński
ul. Kasprowicza 12
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych